Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Meldingsarkiv for 'Lagsdrift'

Historielaget med ny nettstad

Me er i gang med å flytta innhaldet på den gamle nettstaden over i eit nytt publiseringssystem. Dette arbeidet vil ta noko tid. I mellomtida vil den gamle nettstaden vera tilgjengeleg. Sjå meir informasjon under «Om nettstaden» i menyen til venstre.

Årsmøtet: heile styret attvald

Du finn alle her.

Om arkeologiprosjektet på årsmøtet 18. mars 2007

Jostedal historielag held årsmøte sundag 18. mars klokka 18 på Jostedal hotell.

Om gamle fangstanlegg på årsmøtet

På årsmøtet i Jostedal historielag 16. mars 2006 viste Einare Ese og Sverre Fossen lysbilete og fortalde om arbeidet dei har gjort med kartlegging og registrering av gamle fangstanlegg i fjellområda aust for hovuddalføret.

Lotteritilsynet opprettheld bingoavslag

Historielaget fekk 25.3.2003 avslag på søknad til Sogn og Fjordane politidistrikt for å drive den bingoen laget har vore med på i ei årrekkje. Grunngjevinga var at laget korkje driv samfunnsgagnleg arbeid eller har aktivitet retta mot born og unge. Me klaga til Lotteritilsynet, som er klageinstans, og etter at politiet heldt oppe avslaget sitt, […]

Politiet med hardt skyts mot historielag (Sogn Avis)

Jostedal historielag fekk avslag på søknad om bingoløyve og politiattest på at arbeidet vårt ikkje er mykje verdt. Les Sogn Avis

Klage på avslag på søknad om å få drive bingo