Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Kjensleutbrot frå jostedalspresten i 1814

1814-utbrotKyrkjebøkene er til vanleg fattige på stekre meiningsytringar. Men hausten 1814 løynde ikkje jostedalspresten Holger Halling Schjødt kva han meinte om unionen med Sverige då han førte dagsregisteret i kyrkjeboka: «Oplæst Statsraadets Kundgiørelse om at have valgt den svenske Konge Carl d. 13de til Norges constitutionelle Konge!!!» Dei vantru ropeteikna finn me òg att i ein innførsel i oktober.

Les fleire kyrkjebokinnførslar frå 1814 og om valet til riksforsamlinga i Jostedalen.

Skriv ein kommentar