Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Originalen av skattelista frå 1596

Eit dokument om skatteinntektene til presten frå 1596 er det eldste bevarte dokumentet som nemner Jostedalen etter svartedauden og øydetida. Ei avskrift har lenge lege ute på nettstaden vår. I dag har me fått kopi av originalen frå Statsarkivet i Bergen, og den er no lagt ut. Samstundes er sida om skattelista flytt frå kategorien «Kjelder» til «Kyrkjehistorie». Sjå skattelista her.

1596-utsnitt

Skriv ein kommentar