Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Kyrkja 350 år i dag

Anders Beer Wilse: Jostedal kyrkje (original hjå Norsk folkemuseum)I den grad det er mogleg å feste kyrkjejubileet til ein dato, må det vere i dag, for me har ikkje datoen for når kyrkja vart innvigd. Då får me bruke ei meir prosaisk hending: Den 2. oktober 1660 var synfaringa der den nye kyrkja vart vurdert og taksert. Verdien av arbeidet vart sett til 216 riksdalar, som prest og kyrkjeombodsmann Tøger Jensson då kunne få utbetalt frå kongen si kasse. Han hadde teke på seg det økonomiske ansvaret for bygginga. Synfaringsdokumentet som vart oppsett den dagen, er ei hovudkjelde til kunnskapen vår om kyrkjebygginga. Biskop Neumann tok det med seg til Bergen då han var på visitas her i 1823. Originalen ligg i Diplomsamlinga til Universitetsbiblioteket i Bergen, og det kan lesast her.

På den framifrå nettstaden lokalhistoriewiki.no er det no òg ein artikkel om Jostedal kyrkje.

Skriv ein kommentar