Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Bli brukar

Det er fritt fram for alle å skriva kommentarar til meldingane og sidene på denne nettstaden.

Medlemer i historielaget kan òg publisera stoff på nettstaden ved å registrera seg som brukarar. Klikk på «Logg inn» nedst på sida (i botnteksten) og klikk deretter på «Registrer».

Kommentarar

Kommentar frå Aud Fossøy
Tid: 25. mai 2007, 14:56

Til redaktøren.
Det er flott at du har samla so mykje godt stoff om Jostedalen på ein stad. Du fortener både ein klem, blomster og meir til. Takk og takk.

Kommentar frå Karin Gjerde
Tid: 30. mai 2007, 17:20

Til den som veit dette:D
Eg har hatt feltkurs her i dalen denne veka og me stoppa då for å sjå på flaummerket i Fossøyane. Men i staden for å kunne skryte litt av herjingane til elvi so vart det egentleg ei litt flau oppleving .Det viste seg at dette skiltet som er hengt opp der har ein god del feil og sidan me var både norsk-, tysk- og engelsktalande fekk me oss ein god latter. Til dømes var årstala for flaumane ulike i forhold til kva språk ein las plakaten på… Men det verste var vel kanskje dei endelause skrivefeilane og ikkje minst påstanden om at dalen i `79 blei overfløymd av risengrynsgraut (!!!)…. Men me fekk oss i allefall ein god latter :D Kjem dette inn under Historielaget sitt område, eller er det nokon andre som har sett opp plakaten ?(forstå meg rett; plaketen er eit bra tiltak for både tilreisande og fastbuande – det burde vere endå fleire slike her i dalen!)
berre lurte :D

Kommentar frå Oddmund
Tid: 1. juni 2007, 21:09

Me er ikkje heilt sikre på kven som har ansvaret for flaummerket som står der, men det er ikkje historielaget. Derimot veit me at grendalaget i Sperla/Fossøyane no arbeider for å ruste opp staden både med nye informasjonstavler og bord/sitjeplassar. Så dette blir nok bra. Det ligg elles ein artikkel om flaummerket i kulturhistorisk leksikon hjå fylkesarkivet.

Skriv ein kommentar