Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Årsmøtet

Olav Stølen under lanseringa av “Glør i grua” av Lars Stølen, november 2006Laget heldt årsmøte på Jostedal hotell onsdag 12. mars med 15 frammøtte. Styremedlem Olav Stølen vart vald til ny leiar etter Aud Fossøy, som held fram i styret. Det var elles ingen endringar i styret eller andre verv (sjå styrelista).

Ann Kristin Sperle og Kristen Ormberg orienterte om stadnamnprosjektet og synte fram korleis det vil bli sjåande ut på fylkesarkivet si kartteneste på nettet når det er ferdig, vonleg til sommaren.

Årsmelding, rekneskapar og arbeidsplan vart godkjende.

Skriv ein kommentar