Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Artikkel om krisetiltaka i 1740-åra

Brevet 24. mai 1743 der kongen godkjende krisetiltaka i Jostedalen

Fyrste nummeret i år av tidsskriftet Heimen kom nyleg ut, og der står artikkelen «Offentlege krisetiltak i Jostedalen 1742-43». Han byggjer på føredraget på årsmøtet i Jostedal historielag i fjor.

Artikkelen ligg ikkje på nettet, men nærare omtale og peikar til kjeldene ligg her.

 

Skriv ein kommentar