Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Stadnamn frå Jostedalen ut på nettet

Stadnamnprosjektet i Jostedalen nærmar seg no slutten etter ti års arbeid. Namna i gardsområdet er leverte til Fylkesarkivet, som no er i gang med å gjere dei tilgjengelge på Internett i lag med namn frå resten av Luster kommune. I Jostedalen arbeider Olav Stølen og Kristen Ormberg med å gjere ferdig namna på fjellkarta.

Til no er berre namna i Fåberg og eit område framme i Stordalen på nettet, men dei får fint fram korleis løysinga vil bli. Gå til fylkesatlas.no => «Kultur og historie» => «Stadnamn». Før eller etter ein gjer dette, må ein zoome inn på Luster/Jostedalen.

Stadnamn for Luster på Internett (fylkesarkiv.no) (2.5.2013)

Stadnamn i Fåberg

Stadnamn i Fåberg på fylkesatlas.no

Skriv ein kommentar