Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

«Ovrongen»?

Ved Universitetet i Oslo arbeider dei med eit stort 12-bandsverk om det nynorske skriftmålet og dei norske dialektane som skal vere ferdig i 2014. Frå Dagfinn Worren ved ordboka har me fått spørsmål om ordet «ovrongen» er kjent i Jostedalen. Det skal tyde den harde skaren om morgonen før sola mykjer han opp. I artikkelen «Breden og bygda» (1955) skriv T. O. Eide følgjande (s. 29):

«Når så jostedølene skulle attende [frå Nordfjord], drog dei opp i skogavakset (tregrensa) og la seg føre om kvelden. Og når sola spratt i tindane, gjekk dei bortover breden, rett på sola. Når dei gjorde det på denne måten, så hadde dei sine gode grunnar for det: breden var lett å gå på når det var frose i nattekulden. Dei måtte nytta «ovrongen», den harde skaren, før sola mykte snøen.»

Historielaget har så langt ikkje kjennskap til at «ovrongen» faktisk har vore i bruk i Jostedalen, men om nokon skulle ha høyrt det, er me takksame for opplysningar.

Artikkelen til T. O. Eide er særs interessant også av heilt andre grunnar. Han inneheld ei grundig skildring ikkje minst av øydeleggingane som breen valda på 16- og 1700-talet i Jostedalen og andre brebygder. Me har difor lagt han ut på nettstaden.

Les heile artikkelen.

Skriv ein kommentar