Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Sjur Hesjevoll-utstillinga opna i dag

Håkon HøgemoAud Fossøy og Håkon HesjevollDei kring 80 frammøtte fekk ei fin stund då Sjur Hesjevoll-utstillinga i samfunnshuset opna i føremiddag. Storspelemann og slektning Håkon Høgemo opna det heile med ein slått og fekk alle i stemning før Aud Fossøy frå styret i Jostedal historielag ynskte velkomen.

Håkon Hesjevoll sa nokre ord om utstillinga som han hadde hatt hovudansvaret for å utforme i salen i samfunnshuset. Oppunder 80 kunstverk er utstilte, mest måleri, men òg ein del trearbeid og rosemåling.

Kåre ØvregardSjølve opninga stod Kåre Øvregard føre med eit fengjande kåseri om Sjur Hesjevoll som person, biletkunstnar, spelemann og ungdomslagsmann. Håkon Høgemo heldt så ein minikonsert med fire slåttar Sjur Hesjevoll ofte spela. Initiativet til utstillinga kom frå Magne Hesjevoll, og Lidvin Hesjevoll har gjort eit viktig arbeid med å få utstillinga i stand.

Magne Hesjevoll, Kåre Øvregard, Håkon Høgemo, Lidvin Hesjevoll og Håkon HesjevollUtstillinga vert ståande så lenge marknadshelga i Jostedalen varar – laurdag 18. og sundag 19. juli. Alt fyrste dagen hadde eit par hundre skrive seg inn i boka som var lagd ut. I samband med utstillinga er alle kunstverka registrerte og fotograferte, og dette vil bli gjort tilgjengeleg for ålmenta seinare.

Skriv ein kommentar