Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Hesjevoll-utstillinga avslutta

Publikum under Hesjevoll-utstillingaI ettermiddag vart Sjur Hesjevoll-utstillinga teken ned, og ein kunne oppsummere at ho vart ein stor suksess! I alt 52 måleri og 34 dekorerte gjenstandar av tre var utstilte. Vaktene bad alle gjester skrive seg inn i ein utlagd protokoll, som til slutt talde 419 namn. Utstillinga var open i tretten timar dei to dagane, og dette vil seie at det i snitt kom inn ein ny person i utstillinga oftare enn annakvart minutt! Mange tok seg god tid og kom attende fleire gonger og båe dagar (berre nokre få skreiv seg to gonger inn i protokollen), så det var eit jamt mylder i utstillingslokalet.

Sjå meir under Utstillingar (ny kategori). Her vil meir stoff om Sjur Hesjevoll bli lagd ut etter kvart.

Skriv ein kommentar