Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Om arkeologiprosjektet på årsmøtet 18. mars 2007

Jostedal historielag held årsmøte sundag 18. mars klokka 18 på Jostedal hotell.

Arkeologane Anne Mette Haugen og Ann Katrine Sivertsen kjem for å leggje fram resultata frå arkeologiprosjektet så langt. Dei var i 2006 ferdige med masteroppgåvene sine i arkeologi, Anne Mette om «Veier og kommunikasjon i Jostedalen» og Ann Katrine om «Jordbruks- og busetnadsutvikling i Jostedalen. Med utgangspunkt i punktundersøkingar i innmarka på gardane Nedrelid og Kruna».

Her vil det bli spanande og overraskande ting å høyre om alderen på den eldste faste busetnaden, jordbruksutviklinga i dalen, utbygginga av vegnettet i mellomalderen og om øydetida etter Svartedauden var ein myte eller ein realitet.

Det blir servert pizza.

Alle er velkomne!

Skriv ein kommentar