Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Arkeologiprosjektet (JSA 2005)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2005. ]

Av Oddmund L. Hoel

Arkeologiprosjektet til Jostedal Bygdelag og Jostedal Historielag (”Den eldste busetnaden i Jostedalen”) har gått vidare i år, men me ventar framleis på det viktigaste, dateringsresultata. Vonleg blir laboratoriet ved universitetet i Trondheim ferdig med dei før jol. Sommaren 2004 vart det grave sjakter og teke prøver frå fem gardar, men den planlagde gravinga i 2005 vart utsett fordi me vil ha svar på prøvene fyrst for å finne ut kvar det er best å grave vidare. Arkeologistudentane som skriv masteroppgåver frå Jostedalen, Anne Mette Haugen og Ann Katrine Sivertsen, var her ei veke i vår og to veker i oktober for å gå opp gamle vegar og måle inn sjaktene frå 2004 med GPS.

Skriv ein kommentar