Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Justedalens kortelige Beskrivelse i ny digital utgåve

Jostedalsskildringa til Matthias Foss (skrive 1750) er no tilgjengeleg i fulltekst i to utgåver. Ei avskrift av den prenta versjonen frå 1802 avløyser avskrifta som har lege ute på nettstaden sidan 2002. Heilt ny er ei skanna utgåve av den fyrste prenta versjonen slik han stod i Magazin for Danmark og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse (1802).

Skriv ein kommentar