Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Stadnamntur sundag 11. oktober

Buss frå Gaupne (Pyramiden) kl 10.00.
Påstiging ogso i Husøy ca. kl 10.20.
Guide, Kåre Øvregard.

Ormbergstøl:
Omvising i Kraftstasjonen v/Arne Aasen Hauge.
Kaffi og vafler i driftsbygget.
Veghistoria for Jostedal v/Per Birger Lomheim.
Stadnamnsprosjektet i Luster, orientering v/kultursjef, Erling Bjørnetun.

Flaummerke i Fossøygjølet v/Arne Aasen Hauge.
Jostedal kyrkje v/ Oddmund L. Hoel. Omvising.
Andre innslag og soger etterkvart som me køyrer oppover til Fåberg.

Middag på Jostedal Hotell kl 16.30 (Her betalar kvar og ein for seg sjølv).

Påmelding til Aud Fossøy innan
fredag, 9.oktober.
Tlf.  917 76626.

Turen er ei markering av Kulturminneåret 2009.

Arr: Jostedal Historielag og Stadnamnsgruppa.

pdf.gif

Plakat i pdf-format

Skriv ein kommentar