Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Kyrkjerekneskapa 1631-1722 på nett

kyrkjestol 1675I Digitalarkivet kan ein no finne ein retteleg godbit: kyrkjerekneskapa for alle prestegjeld og sokn i nye Luster kommune. For Jostedal prestegjeld finst rekneskapar heilt attende til 1631. Dei går fram til 1722 då kyrkjene på bygdene i Sør-Noreg vart auksjonerte bort til private. Dette er mellom dei eldste kjeldene me har til soga om Jostedal kyrkje. Frå dei knapt 200 åra jostedalskyrkja hadde private eigarar (til kring 1910), kjenner me til to rekneskapsbøker. Ei av dei er digitalisert og ligg på nettet. Sjå meir under Kyrkjerekneskap

Skriv ein kommentar