Main menu:

Du er her: Heim > Stadnamn > Stadnamnarkivet (UiO)

Stadnamnarkivet (UiO)

images.cgi-1Stadnamnarkivet til Universitetet i Oslo har 960 stadnamn frå Jostedalen og kring 400 000 stadnamn frå heile landet.

Internettbasen er ei digitalisering av setlane i det gamle stadnamnarkivet. Ein får presentert dei hand- og maskinskrivne setlane på skjermen, men ikkje plasserte dei på kart. Frå Jostedalen er mellom anna heile namnesamlinga til Gudlaug Nedrelid med.

MERK: Basen følgjer den gamle kommuneinndelinga, så namna frå Jostedalen finst under heradet «Jostedal».

Søk i Stadnamnarkivet til UiO

| |

Skriv ein kommentar