Main menu:

Du er her: Heim > Stadnamn > Namnebasen til Fylkesarkivet

Namnebasen til Fylkesarkivet

Stadnamn VambergFylkesarkivet har den største samlinga stadnamn frå Jostedalen. Alle stadnamn som er samla inn lokalt frå 1930-åra til 2000-talet vert i løpet av 2015 tilgjengelege i stadnamnbasen til Fylkesarkivet.

Det finst to inngangar til stadnamna:

    1. Databasane til Fylkesarkivet – sjå rettleiing (av Randi Melvær)
    2. Fylkesatlas (Fylkesarkivet) – Temakart >> Kultur og historie >> Stadnamn

Om prosjektet: Sjå Stadnamnprosjektet 2002-2015

På dei gamle nettsidene har Fylkesarkivet dessutan meir utfyllande stoff om stadnamnsamlingane i fylket.

| |

Skriv ein kommentar