Main menu:

Du er her: Heim > Stadnamn > Skrivemåten av stadnamn

Skrivemåten av stadnamn

Både på kart, i offentlege dokument og andre bøker og skrifter vil ein ofte oppleve varierande og til dels merkelege skriveformer.

Det finst i dag klåre prosedyrar og retningsliner for fastsetjing av offisiell skrivemåte av alle stadnamn, og staten (Språkrådet) har ei eiga namnekonsulentteneste som arbeider med dette.

Språkrådet har ein eigen nettstad der ein finn stoff om lover, forskrifter og saksgang når det gjeld formell fastsetjing av korleis namna skal skrivast. Her er det òg ein del artiklar og peikarar til andre nettressursar om stadnamn.

Alle godkjende skrivemåtar av stadnamn står i Sentralt stadnamnregister (SSR).

Gå til Språkrådet – stadnamntenesta

 

 

| |

Skriv ein kommentar