Main menu:

Undersider for Fangstanlegg i fjellet:

Du er her: Heim > Fangstanlegg i fjellet > Rapport av Einar Ese

Rapport av Einar Ese

Einar Ese: Fangstanlegg for villrein i Jostedalsfjelli, oppgåve i lokalhistorie, Høgskulen i Sogn og Fjordane 2008 (pdf, 6 MB)

I denne rapporten la Einar Ese fram eit oversyn og ein analyse av fangstanlegga. Her er alle kjende fangstanlegg dokumenterte, mange med foto, og funna er analyserte.

Einar har seinare halde fram med registreringsarbeidet. Arbeidet kan følgjast på Breheimen-Luster Villrein-blogg der han legg ut bilete og opplysningar om fangstanlegg.

| |

Skriv ein kommentar