Main menu:

Du er her: Heim > Jostedal kommune > Fattigstell > Ekteparet Linds legat (1802)

Ekteparet Linds legat (1802)

Sogneprest Johannes H. Lind og Hustru Anne Marie Lind skjenkede ved Testament af 10 Febr. 1802 (bekr. Gjenp. i Kirkedepartem.) 100 Rdl. dansk Kurant til Jostedalens Fattigkasse og ”ønske vi, at al denne vor Gave maatte blive en evindelig Fond for dette Steds Fattige.” Ved et Kodicil af 12 Febr. 1820 bestemte Testatrix som Enke, at Beløbet efter hendes Død skulde erlægges til Fattigkassen med 50 Spd.

Ved Skiftet efter Fru Lind, sluttet i Porsgrund 28 Febr. 1859, blev Legatkapitalen udlagt med 58 Spd. 80 Sk., hvoraf 8 Spd. 80 Sk. paaløbne Renter.

Ved Skrivelser af 20 Juni og 8 Juli 1859 have Bergens Stiftsdirektion og Kirkedepartementet bestemt, at Kapitalen skal udsættes paa Rente, der bliver at indtage i Fattigkassen til Bestridelse af dennes Udgifter, samt at Fattigkommissionen har at besørge aflagt Regnskab, som indsendes til Revision og Decision af Departementet.

Kjelde

Nicolaysen, N. (1875). Norske Stiftelser. Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge.  (Bd. 4). Christiania: Chr. Tønsbergs Forlag, s. 579. [digital utgåve, NBdigital]

| |

Skriv ein kommentar