Main menu:

Undersider for Jostedal kommune:

Du er her: Jostedal kommune

Jostedal kommune

Jostedalen vart eigen kommune då det kommunale sjølvstyret vart etablert med formannskapslovene i 1837/38. Den 1. september 1838 heldt så kommunestyret (representantskapet) og formannskapet sitt fyrste møte (sjå referatet). Jostedalen vart 1.1.1963 slegen saman med Hafslo og Luster til nye Luster kommune.

Under denne sida har me samla omtaler av sentrale kommunale institusjonar og arbeidsfelt, og dessutan kjelder til kommunalsoga (sjå menyen til høgre).

Alt stoff som gjeld val, er samla under ei eiga side. Her finn ein både kjelder og anna om kommuneval, stortingsval, folkerøystingar, røysteføre, valdeltaking og valresultat.

Les meir
Ordførarar i Jostedal kommune 1838-1963 (Luster kommune)
Om kommuneval og stortingsval

| |

Skriv ein kommentar