Main menu:

Undersider for Kulturminne:

Du er her: Kulturminne

Kulturminne

Sjå fleire val i menyen til høgre.

Kulturminnesøk – nasjonal kartbasert nettstad der ei rekkje kulturminne i Jostedalen er registrerte.

Jostedal kyrkje er det viktigaste kulturminnet i Jostedalen (omtalt under Kyrkjehistorie).

Skulehuset i Prestegarden er teke vare på som eit skulehistorisk museum (omtalt under Skulehistorie).

| |

Skriv ein kommentar