Main menu:

Undersider for Fangstanlegg i fjellet:

Du er her: Fangstanlegg i fjellet

Fangstanlegg i fjellet

Fjellområda kring Jostedalen er svært rike på spor etter fangst, særleg av villrein. Fyrst og fremst gjeld det området aust og nord for hovuddalføret.

Kulturminnesøk – nasjonal kartbasert nettstad der ei rekkje kulturminne i Jostedalen er registrerte. Einar Ese har registrert mange fangstanlegg

Dei tre viktigaste publikasjonane med dokumentasjon av anlegga er:

Sverre Fossen har gjort eit stort arbeid med å registrere fangstanlegg heilt sidan 1940-åra, og dei seinare åra er arbeidet følgt opp av Einar Ese. Det er truleg framleis mange ukjende fangstanlegg i jostedalsfjella, så ta gjerne turen ut for å finne nye. Sverre og Einar vil gjerne få høyre om nye funn.

 

 

| |

Kommentarar

Kommentar frå Per Dagsgard
Tid: 25. desember 2008, 23:42

Hei

Mykje interessant stoff!
Linken til dei tre kartblada verkar ikkje, skulle gjerne sett dei

Kommentar frå Oddmund
Tid: 28. desember 2008, 23:42

Takk for at du påpeikte problemet! Det kom truleg av at jostedal.no har skaffa seg nye (og flotte) nettsider. Men no er karta tilgjengelege att.

Skriv ein kommentar