Main menu:

Du er her: Peikarar

Peikarar

Jostedalen

Luster

Lokalhistorie

  • (Sjå kjelder for peikarar til ressursar med historisk informasjon om Jostedalen.)
  • lokalhistoriewiki.no – nettleksikon om norsk lokalhistorie etter Wikipedia-prinsippet, administrert av Norsk lokalhistorisk institutt. Her ligg mellom anna alle artiklar i Norsk historisk leksikon.
  • Norsk lokalhistorisk institutt  – har gode peikarar vidare til lokalhistoriske ressursar på Internett.
  • Landslaget for lokalhistorie – og tidsskriftet Heimen. Har sekretariat ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (Trondheim). Jostedal historielag er medlem.
  • Digitalarkivet – ei stor samling digitale kjelder. Sjå nærare omtale under kjelder.
  • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane – beste fylkesarkiv i landet på Internett. Ei rad kjelder og artiklar, og gode digitale arkivkatalogar. Sjå nærare omtale under kjelder.

Andre historielag o.l. i fylket

| |

Kommentarar

Kommentar frå Ivar Bjerkholt
Tid: 13. desember 2016, 19:49

Hvor kan jeg få bestilt nyeste utgave av historielagets historiske årsskift?
Fint om dere. Gir meg e-postadresse til den institusjonen hvor jeg kan kjøpe årsskiftet.

Skriv ein kommentar