Main menu:

Undersider for Bank og næringsliv:

Du er her: Bank og næringsliv

Bank og næringsliv

Til langt opp i etterkrigstida var Jostedalen ei jordbruksbygd der levevegen for dei aller fleste var knytt til landbruksnæringane. Stoff om gardane i eldre tid finn ein særleg under Folk, gardar og stølar.

Ferdsel og reiseliv har òg sin eigen seksjon på nettstaden. Turistane byrja å kome til Jostedalen på 1800-talet, og det er særleg i andre halvdel av 1900-talet at reiselivsnæringa har vorte ein næringsveg å rekne med. På 1800-talet vart òg driftehandelen ei viktig næring for somme.

På denne sida finn ein førebels stoff om følgjande:

 

| |

Skriv ein kommentar