Main menu:

Undersider for Målreising:

Du er her: Målreising

Målreising

Her samlar me stoff om målreisinga i Jostedalen, altså språkskiftet frå bokmål til nynorsk. I skulen tok det til i 1901 og var fullført i 1916. I andre delar av samfunnslivet tok det lenger tid. Artikkelen Språkskiftet til nynorsk i Jostedalen (lokalhistoriewiki) gjev eit oversyn over denne prosessen og viser vidare til biografiar om dei viktigaste målfolka. Sjå elles menyen til høgre for kjelder og anna stoff.

 

Litteratur

  • Lothe, Anders A. (1950). Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. Florø: Firda lærarlag m.fl.
  • Øvregard, Kåre. (1996). Skulen i Luster gjennom 250 år. Kulturhistoriske glimt frå skulen sitt arbeid i dei ulike krinsane. Gaupne: Luster kommune, s. 330-333.
  • Fretland, Jan Olav, og Oddmund L. Hoel. (2006). Då nynorsken kom til Sogn – glimt frå Jostedalen og Lærdal. Årbok for Sogn, 48-56.
  • Hoel, Oddmund L. (2006). Jostedal mållag 100 år. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 50), 88-89.
| |

Skriv ein kommentar