Main menu:

Undersider for Bank og næringsliv:

Du er her: Bank og næringslivJostedal sparebank

Jostedal sparebank

Jostedal sparebank vart grunnlagd i 1895 på verdiane i Jostedal bygdemagasin som same året vart nedlagt. Frå 1907 hadde banken lokale i kommunehuset på Bruvoll i Sagarøy, og frå 1949 i det nye kommunehuset i Sagarøy.

Som mange andre bankar fekk Jostedal sparebank problem under den økonomiske krisa i mellomkrigstida, og i 1936 gjekk banken konkurs. Året etter vart ein ny bank skipa, og på grunn av den svake økonomien i bygda gjekk staten inn med 1/3 av grunnfondet, noko som var eit reint unntak på den tida. Statssekretær Morten Søberg heldt i 2012 eit føredrag om dette, og historielaget har overteke kjeldene som Finansdepartementet skaffa fram i samband med føredraget (sjå nedanfor).

Drøftingane om ei samanslåing med Hafslo sparebank og Luster sparebank kom i gang i samband med kommunesamanslåinga i 1963, og til slutt vart fusjonen realisert og sett i verk frå 1975. Deretter hadde Luster sparebank filial i Jostedalen i kring 20 år.

Mykje av arkivet til banken gjekk tapt i storflaumen 1979 då Sagarøyelvi tok vegen gjennom kjellaren i kommunehuset der bankarkivet låg.

Dokument:

Litteratur/omtaler:

| |

Skriv ein kommentar