Main menu:

Du er her: Heim > Jostedal kommune > Skulehistorie > Skulehistorisk arkivtilfang

Skulehistorisk arkivtilfang

Arkivtilfang om skulesoga i Jostedalen finst hovudsakleg på to stader.

Jostedal sokneprestembete (Statsarkivet i Bergen): Presten var ansvarleg for skulestellet i prestegjeldet fram til folkeskulelova 1889. Mykje skulehistorisk tilfang finst såleis i arkivet etter presteembetet (i Statsarkivet i Bergen). Her ligg mellom anna skulerekneskap 1812-54 og protokollen til skulekommisjonen/skulestyret 1854-1903. 
Sjå arkivkatalog (pdf) | Meir om prestearkivet.

Jostedal kommune (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane): Her ligg hovudtyngda av arkiva etter skulestyret (protokollar frå 1903) og dei einskilde krinsane/skulane. Sjå arkivkatalogen til fylkesarkivet (skriv «jostedal» i «arkivskapars namn», så kjem skulestyret og alle aktuelle nemnder og skular opp).

| |

Skriv ein kommentar