Main menu:

Undersider for Fangstanlegg i fjellet:

Du er her: Heim > Fangstanlegg i fjellet

Fangstanlegg i fjellet

Ny bok: Sverre Fossen: Rein og reinsjakt i Jostedalsfjelli (2009)

Fjellområda kring Jostedalen er svært rike på spor etter fangst, særleg villrein. Fyrst og fremst gjeld det området aust og nord for hovuddalføret.

Dei tre viktigaste registreringane av anlegga er:

Sverre Fossen har gjort eit stort arbeid med å registrere fangstanlegg heilt sidan 1940-åra, og dei seinare åra er arbeidet følgt opp av Einar Ese. Det er truleg framleis mange ukjende fangstanlegg i jostedalsfjella, så ta gjerne turen ut for å finne nye. Sverre og Einar vil gjerne få høyre om nye funn.

Etter kvart vonar historielaget å kunne leggje ut GPS-data for fangstanlegga på denne nettsida.

| |

Kommentarar

Kommentar frå Per Dagsgard
Tid: 25. desember 2008, 23:42

Hei

Mykje interessant stoff!
Linken til dei tre kartblada verkar ikkje, skulle gjerne sett dei

Kommentar frå Oddmund
Tid: 28. desember 2008, 23:42

Takk for at du påpeikte problemet! Det kom truleg av at jostedal.no har skaffa seg nye (og flotte) nettsider. Men no er karta tilgjengelege att.

Skriv ein kommentar