Main menu:

Du er her: Heim > Folk, gardar og stølar > Skattelister og matriklar > Skattematrikkelen 1647

Skattematrikkelen 1647

Jystedallenn

Rasmus Mychelmyr 1/2 løb smør 1 hud.
Giffuet 1 dr.
Ehr apostelsguodtz, och destz ombudsmand raader bøxellenn.

Torsten Snetun 1 løb smør 1 buchschd.
Giffuet 1 dr. 1 ort.
Ehr apostelsguodtz, och destz ombudsmand raader bøxellenn.

Danniell Kieppe 1 løb smør 1 hud 1 buchschind.
Giffuet 1 1/2 dr. 1 ort.
Ehr apostelsguodtz, och destz ombudsmand raader bøxellenn.

Arnne Bruemb 2 1/2 pund smør 1 buchschd.
Giffuet 1 dr. 8 s.
Ehr apostelsguodtz, och destz ombudsmand raader bøxellenn.

Jsach Foeberig 1 løb smør 1 buchschd.
Giffuet 5 ort.
Ehr apostelsguodtz, och destz ombudsmand raader bøxellenn.

Anders Grooff 1 løb smør 1 huud.
Giffuet 1 1/2 dr.
Ehr apostelsguodtz, och destz ombudsmand raader bøxellenn.

Jacob Bersett 1/2 løb smør 1 buchschd.
Giffuet 3 ortt.
Ehr apostelsguodtz, och destz ombudsmand raader bøxellenn.

Mathias Ormeberg 2 pund smør.
Giffuet 1/2 dr. 16 s.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Joenn Kriigenn 1/2 løb smør 1 hud.
Giffuet 1 dr.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Lasse Bersetth 1/2 løb smør 1 buchschind.
Giffuet 3 ort.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Oelle Siuords(en) Lij 1 løb smør 1 hud.
Giffuet 1 1/2 dr.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Thorstenn Espe 2 pund smør 1 buchschind.
Giffuet 3 1/2 ort 4 s.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Rasmus Hellegaard 1/2 løb smør 1 buchschd.
Giffuet 3 ort.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Oelle Erichsen Lij 1 løb smør 1 hud.
Giffuet 1 1/2 dr.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Anders Elffuekrog 1 pund smør. Giffuet 1 ort 8 s.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Anders Foesse 2 1/2 pund smør 1 buchschind.
Giffuet 1 dr. 8 s.
Ehr apostelsguods, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Anders Faaberg 1 løb smør 1 buchschd.
Giffuet 5 ort.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Laurids Bachenn 1 løb smør 1 buchschd.
Giffuet 5 ort.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Oelle Mielduerd 1/2 løb smør 1 hud.
Giffuet 1 dr.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Anders Mielduerd 1/2 løb smør 1 hud.
Giffuet 1 dr.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Anders Aasenn 1 løb smør 1 buchschind.
Giffuet 5 ort.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Jens Mielduerd 2 pund smør 1 buchschd.
Giffuet 3 1/2 ort 4 s.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Joenn Bierch 1 løb smør 1 buchschd.
Giffuet 5 ort.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Peder Sperlenn 1/2 løb smør.
Giffuet 1/2 dr.
Ehr apostelsguodtz, och detz ombudsmand raader bøxellenn.

Rasmus Hougenn 4 pund smør 1 buchschd.
Giffuet 1 1/2 dr. 8 s.
Ehr apostelsguodtz, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Oelle Mychelmyr 2 pund smør.
Giffuet 1/2 dr. 16 s.
Ehr apostelsguodtz, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Jffuer Yttregaard 1/2 løb smør.
Ehr wdfaatiged och forarmed.
Ehr apostelsguodtz, och des ombudsmand raader bøxellenn.

Siuord Cronnen.
Ehr bundelensmand, derfore frj.

Summa forschreffuene contribution schat aff Jøstedallenn ehr:
penndinge 27 1/2 dr. 1 ortt.

Merknader

Utdrag frå skattemanntalet frå 1646–47 for Indre Sogn futedøme i Bergenhusiske lensrekneskap. Matrikkelen av 1647 var resultatet av ein stor reform av heile skattesystemet i Noreg i 1644 der ei rad småskattar vart tekne bort og eit standardisert system med ein ’kontribusjon’, seinare kalla ’landsskatten’, vart sett i staden. Matrikkelen gjorde det enklare å sjå skatteevna på gardane i høve til kvarandre. Lista viser namnet på brukaren og garden, samla skyld, kva som er ytt i skatt og i to tilfelle grunnen til at det ikkje er betalt skatt. Alle gardane i Jostedalen høyrde på dette tidspunktet til godset til Apostelkyrkja i Bergen. Avstyttingar: dr. = daler, s. = skilling.

Kjelde
Skattematrikkelen 1647. XII Sogn og Fjordane fylke, red. Rolf Fladby og Liv Marthinsen, Oslo 1977. Utdraget tilsvarar side 31–34 i orignialen og side 28–30 i bokutgåva.

Matrikkelen 1647 for Sogn og Fjordane (skanna) (Digitalarkivet)

| |

Skriv ein kommentar