Main menu:

Du er her: Heim > Topografiske skildringar > G. P. Blom om Jostedalen (1825)

G. P. Blom om Jostedalen (1825)

[Frå Gustav Peter Blom, Bemærkninger paa en Reise i den nordre Deel af Bergens Stift i Sommeren 1823, i: Budstikken. Et Ugeblad af statistisk-oeconomisk og historisk Indhold, årg. 6, nr. 15-16, 1825, spalte 123-124.]

En Modsætning mod det deilige Voss danner det heslige Justedal. Efterat man i 8 Timer har slæbet og klattret sig møisommeligen frem over steile Styrtninger og langs bratte Fjeldsider, hvor de løseligen paa hinanden lagte Heller, der udbjøre den trappeformige Vei, ingen anden Befæstelse have, end det løse Mos, der skal holde dem og Vandreren fra at styrte i Dybet, hvor ingen fornuftig Rytter sidder paa sin Hest, ja selv den mest haardnakkede ofte maa stige af, naaer man Maalet for sin Higen og finder en – trang mørk Dal, med skumle himmelhøie Fjelde og en melkehvid Elv i Bunden, en Farve, som alle Elve der komme lige fra Iisbræerne have, af den under Bræerne formalede Leersand, der er saa fiin, at den blander sig med Vandet og følger, og først synker, naar Vandet staaer en Tid stille. Jeg drog Dalen fra Ende til Ende, besteeg Bræen og speidede opmærksom efter alt hvad der kunde forsone mig med dette Afhul; men af Ynde fandt jeg intet, af majestætisk Naturskjønhed kun lidt, men af Rædsler meget, og kom til den Overbeviisning, at man «maa have en anden Smag end min,» for at finde noget smukt her. For den, der ei har seet en Iisbræ, er Nigards-Bræen et høist mærkeligt Syn, og hvo der lyster at tænke sig Chavs, han kan finde et herligt Billede dertil i den Grund, som Bræen ved sin Tilbagetræden har efterladt. Dog hvo vil disputere om Smagen? Ogsaa her skal man kunne fantasere sig et Arcadien. Min Fantasie er nu engang ikke stemt i Mol og sat moestoso, og jeg fandt mig saa vel ved at være kommen derfra, at jeg, ihvor kjært det var mig at have været der, dog erkjendte, at man maatte være commanderet, for at gjøre Touren om igjen. Et Sidestykke til Justedal kan den, der ei kan mættes af slig Natur, finde i Fladeqval Annex til Horsanger Præstegjeld. Her kjørte man endnu over Isen den 14 Junii. Præsten har kun hver St. Hans Dags Tid Tjeneste her, men maa da ei sjelden fare over Isen, og dog avles her jævnlig godt Korn, saa ubegribelig hurtig er Vegetationen her.

Merknad

Denne kraftsalva kom i fyrste delen av artikkelrekkja, som fylte Budstikken frå nr. 15-16 til nr. 21-22, 1825, spalte 114-176.

Gustav Peter Blom (1785-1869) frå Hurum i Buskerud var jurist og sorenskrivar i nordre Jarlsberg (Vestfold) frå 1810, byfut og byskrivar i Drammen frå 1826 og amtmann i Buskerud frå 1831. Frå 1823 til 1838 var han medlem i hovudmatrikuleringskommisjonen, og dette vervet gjorde at han vitja dei fleste bygder i Noreg.

Les meir

| |

Skriv ein kommentar