Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarLensmenn i Jostedalen

Lensmenn i Jostedalen

Jon Laberg sette i 1940-åra opp ei liste over lensmenn i Jostedalen attover til 1600-talet. Lista med nokre tillegg er tilgjengeleg i lokalhistoriewiki. Der vert òg nye opplysningar førde inn.

Lensmenn i Jostedalen (lokalhistoriewiki)

lensmann (Norsk historisk leksikon, lokalhistoriewiki.no) gjev ei generell historisk innføring i lensmannsembetet.

Det er dårleg stelt med arkivtilfang etter lensmannsembetet i Jostedalen. Dei fleste seriar om lensmannsarkivet i Statsarkivet i Bergen går ikkje lenger attende enn til andre halvdel av 1800-talet. Eldst er branntakstane som går attende til 1854 (sjå Oversiktskatalog for Statsarkivet).

| |

Skriv ein kommentar