Main menu:

Du er her: Heim > Stadnamn > Sentralt stadnamnregister (Statens kartverk)

Sentralt stadnamnregister (Statens kartverk)

SSRSentralt stadnamnregister (SSR) er det offisielle stadnamnregisteret i Noreg og inneheld dei offisielt fastsette skriveformene av alle stadnamn. Dette er namneformene som står på kart og i offentlege register.

Registeret vert drifta av Statens kartverk. Fri søkjetilgang til registeret får ein gjennom kartverket si kartteneste Norgeskart. Ymse andre opne internettenester er òg kopla opp mot SSR, som t.d. yr.no.

| |

Skriv ein kommentar