Main menu:

Undersider for 1814, 1905, val og folkerøystingar:

Du er her: 1814, 1905, val og folkerøystingarKommuneval

Kommuneval

Med formannskapslovene i 1837 vart det innførd folkestyre også lokalt. Med desse lovene vart Jostedal kommune skipa, og det var prestegjeldet som låg til grunn for kommunen her som andre stader. No fekk jostedølene høve til å velje eit formannskap og eit representantskap (kommunestyre).

I utgangspunktet var det dei som hadde statsborgarleg røysterett etter Grunnlova som kunne røyste ved kommunevala, men med visse utvidingar. 

# Ordførarar i Jostedal kommune 1838-1963
# Jostedal kommune (om bygdestyringa)
# Referatet frå det fyrste møtet i kommunestyret (1838)

| |

Skriv ein kommentar