Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarManntal og folketeljingarFolketeljinga 1769

Folketeljinga 1769

Dette var den fyrste fullstendige folketeljinga i Noreg. Det var ei numerisk teljing, så ein finn berre samletal for dei ulike kategoriane og ikkje namnelister. Statistisk sentralbyrå publiserte folketeljinga i 1980, og denne rapporten er tilgjengeleg på Internett. Her er det ei grundig omtale av teljinga i tillegg til tabellane.

Det var sokneprest Matthias Foss som stod føre teljinga i Jostedalen, og han har datert skjemaet sitt den 16. august 1769. Jostedal prestegjeld hadde på dette tidspunktet 268 innbyggjarar. I tabellane får ein òg vite korleis folkesetnaden fordelete seg på kjønn, alder og livssituasjon.

Folketeljinga 1769 – utdrag med tabellane for Jostedalen (s. 80-81, 252-253, 262-263 og 266-267, pdf)
Norges første folketelling 1769. Norges Offisielle Statisikk B 106. Oslo: Statistisk sentralbyrå. (SSB)

Folketeljingar og manntal – Jostedalen: 1664-66 |1701 | 1760 | 1769 | 1801 | 1815 | 1825, 1835, 1845 og 1855 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 og seinare

| |

Skriv ein kommentar