Main menu:

Du er her: Heim > Folk, gardar og stølar > Manntal og folketeljingar > Folketeljingane 1825, 1835, 1845 og 1855

Folketeljingane 1825, 1835, 1845 og 1855

Dette var numeriske teljingar (berre tal, ikkje namn). For somme område har ein likevel namnelister, men ingen frå Jostedalen. I folketeljingane frå 1835 til 1900 vart det dessutan samla inn opplysningar om husdyrhald og utsæd. Folketalet i Jostedalen i desse teljingane var:

  • 1825: 553
  • 1835: 631
  • 1845: 802
  • 1855: 884

Folketeljinga 1825 – skanna teljeliste (Digitalarkivet)

Folketeljinga 1835 – skanna teljelister (Digitalarkivet)

Folketeljinga 1845 – skanna teljelister (Digitalarkivet)

Folketeljinga 1855 – skanna teljelister (Digitalarkivet)

Samlepublikasjonar frå teljingane (SSB): 1825 | 1835 | 1845 | 1855

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har digitalisert listeopplysningane frå folketeljingane i 1825, 1835 og 1845. Databasen er for tida berre tilgjengeleg på lesesalen til Fylkesarkivet og ikkje på Internett.

Folketeljingar og manntal – Jostedalen: 1664-66 |1701 | 1760 | 1769 | 1801 | 1815 | 1825, 1835, 1845 og 1855 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 og seinare

| |

Skriv ein kommentar