Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarManntal og folketeljingarFolketeljinga 1865

Folketeljinga 1865

Dette var den fyrste nominative folketeljinga sidan 1801, altså at det også vart ført namnelister. Her finn ein òg opplysningar om husdyrhald og utsæd, som for dei førre folketeljingane. Det budde 885 personar i Jostedalen på teljetidspunktet.

Heile folketeljinga er tilgjengeleg på Internett. I Digitalarkivet finn ein namnelistene. I publikasjonen til SSB finn ein tabellar med summeringar m.a. om kjønns- og alderssamansetjing i kvart prestegjeld.

Gå til folketeljinga 1865 for Jostedalen – søkbar  (Digitalarkivet)

Gå til folketeljinga 1865 for Jostedalen – skanna (Digitalarkivet)

Resultaterne af folketællingen i Norge i januar 1866 (SSB)

Folketeljingar og manntal – Jostedalen: 1664-66 |1701 | 1760 | 1769 | 1801 | 1815 | 1825, 1835, 1845 og 1855 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 og seinare

| |

Skriv ein kommentar