Main menu:

Du er her: Heim > Folk, gardar og stølar > Manntal og folketeljingar > Folketalsutvikling

Folketalsutvikling

 

folketal-jostedalen-1760-1963Figuren over viser folketalsutviklinga i Jostedalen frå den fyrste fullstendige teljinga i 1760 til Jostedalen opphøyrde som eigen kommune i 1963. Det høgste folketalet i dei statlege folketeljingane er 977 personar i 1946. Den uoffisielle rasjonaliseringsteljinga i alle kommunar 7.10.1939 viste likevel at nøyaktig 1000 personar då budde i Jostedalen.

folketal-jostedalen-relative-tal-1769-1930

Denne figuren viser den relative folketalsutviklinga i Jostedalen jamført med Luster/Hafslo, Sogn og heile fylket.

(Kjelde: Sjeleregisteret 1760 og folketeljingsdata frå Kommunedatabasen, NSD)

| |

Skriv ein kommentar