Main menu:

Undersider for Skred, flaumar og brevekst:

Du er her: Skred, flaumar og brevekstSkredulukker

Skredulukker

Faresonekart_lusterSnøskred er den skredtypen som i hovudsak har valda problem i Jostedalen. Det er færre døme på at andre typar skred har gjort store øydeleggingar. I menyen til venstre finn ein kjelder og omtaler av dei største kjende skredulukkene.

For ei samla omtale av snøskreda, sjå:

Skrednett.no
Dette er ei kartteneste som er kopla til ein database over alle registrerte skredhendingar i Noreg. Dei mange registreringane frå Jostedalen gjev eit godt oversyn sjølv om dei er mangelfulle og fleire av dei er upresise.

| |

Skriv ein kommentar