Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Litteratur om Foss

Litteratur om Foss

Her er dei fleste kjende biografiske omtalene av Foss samla. Den eldste er Albert Hattings omtale som var skriven alt i Foss si levetid.

Somme av omtalene er temmeleg knappe, og særleg dei eldste inneheld fleire opplysningar som må vere feil. Her er omtalene attgjevne utan kjeldekritiske opplysningar. Den nyaste artikkelen, Om Foss og jostedalsskildringa, prøver likevel å gje ei framstilling basert på dei opplysningane ein kan lite på.

| |

Skriv ein kommentar