Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Biografi

Biografi

I denne seksjonen finn ein dei mest sentrale biografiske opplysningane om Matthias Foss og familien hans. Det går fram kvar opplysningane er henta frå, og så langt råd er dei dokumenterte med primærkjelder.

Åra fram til 1742 er svært kjeldefattig. Frå dei fyrste to tiåra etter at Foss kom til Jostedalen i 1742 finst det svært mange og gode kjelder. Så vert det meir sparsamt med kjelder frå kring 1760 til Foss døydde i 1792.

Under «Litteratur om Foss» er tidlegare biografiske omtaler stort sett attgjevne utan kommentarar. Dei har mange manglar og unøyaktigheiter som me her har prøvd å gå etter i saumane.

| |

Skriv ein kommentar