Main menu:

Du er her: Heim > Topografiske skildringar > Jostedalen – fjellbygdi ved den store glitrande isbreden (1942)

Jostedalen – fjellbygdi ved den store glitrande isbreden (1942)

pdf-ikon H. Hesjevoll: jostedalen – fjellbygdi ved den store glitrande isbreden (pdf, 8 Mb)

Dette vesle stykket om Jostedalen er skrive av lærar Hallvard Hesjevoll og stod i Nynorsk vekeblad 1942. Her er det ei kort skildring av naturtilhøva, segna om Jostedalsrypa, historia til bygda og næringsvegane. Hesjevoll skriv mellom anna:

Jostedølene er heimkjære og hjelpsame, og strevar trutt for tilværet. Dei dyrkar jordi, og «piner korn» or ei mager mold. Men bygdi hev lege avstengd, og gjer det i nokon mun endå. og det hev ikkje alltid vore greidt å få det til å gå framyver.

På s. 11 er det bilete av «ei lita jostedalsrype», teke av Hallvard Hesjevoll. Det er dottera hans Elen, gift Høgemo (fødd 1937).

Kjelde

Hesjevoll, Hallvard. (1942). Jostedalen – fjellbygdi ved den store glitrande isbreden. Nynorsk vekeblad (nr. 35), s. 4-5.

Stykket er funne og skanna av Knut Åge Teigen, Gaupne.

| |

Skriv ein kommentar