Main menu:

Undersider for Jostedalsrypa:

Du er her: JostedalsrypaLiknande segner frå andre stader

Liknande segner frå andre stader

Norsk folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo har i den store ”Vandresagnkatalogen” på Internett ein eigen kategori med segner om Gjenlevende etter pesten. Her finst eit trettitals segner frå heile landet som har mykje sams med segna om Jostedalsrypa. Det finst jamvel segner om ei attlevande jente med namnet Rypa både frå Tresfjord (Møre og Romsdal), Trysil (Hedmark) og Stor-Elvdal (Hedmark).

Nettstaden FeralChildren.com har registrert over 100 «ville» born i segner, litteratur og nyhende opp gjennom historia.  Her er Jostedalsrypa omtala, og ein finn ei engelsk omsetjing av segna.

| |

Skriv ein kommentar