Main menu:

Undersider for 1814, 1905, val og folkerøystingar:

Du er her: 1814, 1905, val og folkerøystingarStortingsval1814: Dei tolv fyrste jostedølene med røysterett

1814: Dei tolv fyrste jostedølene med røysterett

Det fyrste høvet bøndene i Jostedalen og Luster fekk til å avleggje grunnlovseiden og få røysterett, var hausttinget i Dale 9.-10. september 1814. Tingboka fortel fylgjande om korleis dette gjekk føre seg:

Avskrift

Fredag 9. september 1814: Foged Endresen og Præsten Qvahle mødte og begiærede ved dette som de øvrige Maanedsting til Grundlovens 51 § samtlige Stemmeberettigede i Lysters Præstegield eedtagne, og mødte [så fylgjer namn på ei lang rekkje lustringar] der Alle, efter at have hørt Grundloven forelæst, med lovens Eed og oprakte fingre tilsvore Konstitutionen Troeskab, og at ville efterleve samme. – Hvorefter Tinget blev udsadt til i Morgen.

Grunnlovseid 9sept1814

Og følgende dag Løverdagen den 10de Septbr continuerede Maaneds-Sagetinget for Lysters og Jystedahlens Skibreder, der fremdeles blev administreret af mig Bøhme, og følgende Laugrettesmænd [ingen jostedøler]

Grunnlovseid 10sept1814

[End?]videre mødte for at tilsværge Konstitutionen Troeskab: [ei rekkje lustringar,] Jørgen Møchlemyhr, af Jystedahlen, Erick Olsen ibid, Sjur Bakken, Kjeppe Knud og Jetmund Kjervig, Lars Nielsen Lien, Erick Espe, Paul Mjelvæhr, Claus Elvekrog, John Snethun, Tøger Kronen, Rasmus Hellegaard, der Alle efterat have hørt Konstitutionen med Lovens Eed og oprækte Fingre bekræftede at efterleve Samme og Tilsvor den Troeskab.

Kjelde

Statsarkivet i Bergen, Sogn og Fjordane fylke, Indre Sogn sorenskriveri (Digitalarkivet), Tingbok I A 51, 1814-1818, s. 123a (1814).

| |

Skriv ein kommentar