Main menu:

Du er her: Heim > Folk, gardar og stølar > Manntal og folketeljingar > Folketeljinga 1815

Folketeljinga 1815

Folketeljing-1815-s1Dette er ei numerisk folketeljing som berre har summerte tal for kvar prestegjeld, ikkje namnelister. Teljingslistene er heller ikkje publiserte på Internett. Då historikar Hilde Jåstad i 2013 gjekk gjennom folketeljingslistene for Nordre Bergenhus amt, viste det seg at det likevel finst namnelister for Jostedalen, slik det gjer for somme prestgjeld. Dei er tilgjengelege nedanfor. Seinare har også Digitalarkivet skanna og lagt ut namnelistene.

Jostedalen hadde 520 innbyggjarar i 1815.

Folketeljinga 1815 for Jostedalen – skanna namneliste (Digitalarkivet)

Folketeljinga 1815 for Jostedalen – skanna namneliste (pdf)

Folketeljinga 1815 – skanna summering fødde og døde årleg 1801-1815 (Digitalarkivet)

Folketeljingar og manntal – Jostedalen: 1664-66 |1701 | 1760 | 1769 | 1801 | 1815 | 1825, 1835, 1845 og 1855 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 og seinare

| |

Skriv ein kommentar