Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarØyane: Gards- og ættesoge (1994)

Øyane: Gards- og ættesoge (1994)

Jostedalen fekk si store gards- og ættesoge i 1994, av Lars E. Øyane. – Sjå digital utgåve.

Boka er band 5 i storverket Bydebok for Luster kommune – gards og ættesoge, Noregs mest omfattande bygdebokverk, som så langt har kome med 11 band 1984–2017. Det siste bandet (Solvorn 2) er under utgjeving.

Dette er standardverket om busetnadssoga i Jostedalen. Gardssoga for Jostedalen er heller knapp, men den slekts- og personalhistoriske delen er særs grundig. Før denne boka fanst berre den knappe og ufullstendige Jostedalen. Ei stutt utgreiding av Jon Laberg (1936–1948).

Jostedalsbandet og band 1–4 er digitaliserte av Nasjonalbiblioteket og ligg på Internett i fulltekst (søkbar).

bygdebok

| |