Main menu:

Du er her: Heim > Jostedalsrypa > Segna i ulike variantar > Etter Jens Kraft (1830)

Etter Jens Kraft (1830)

Segna om Jostedalsrypa 

Da den sorte Død, i Midten af det fjortende Aarhundrede, begyndte at anrette sine Ødelæggelser i Sogn, flygtede mange af Indbyggerne sammesteds op i den afsides liggende Justedal, i det Haab derved at undgaae Smitten. Dog rammede Pesten dem ogsaa her, og alle Dalens Beboere uddøde, med Undtagelse af en Pige, der flyede for Folk som en Rype eller vild Fugl. Dog blev hun fanget og ført ned til Sogn, og hendes Efterkommere, der fik Navn af Rypeslægten, beholdte al den Jord, som hidtil var erhvervet Eiendom paa Justedalen.

Kjelde

Kraft, Jens. (1830). Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Det vestenfjeldske Norge.  (Bd. 4). Christiania, side 817-818. [digital utgåve]

Les meir

Større utdrag med notar

| |

Skriv ein kommentar