Main menu:

Undersider for Jostedalsrypa:

Du er her: JostedalsrypaSegna i ulike variantarEtter Lyder Sagen (1837)

Etter Lyder Sagen (1837)

13. Om den sorte Død og andre pestagtige Sygdomme i Bergen

Fra Aaret 1348 til 1350 grasserede i Bergen den saakaldte sorte Død. Sygdommen blev bragt did ved et engelsk Skib, som kom fra Smyrna. Hvor mange der i disse to Aar døde i Bergen, derom findes ingen Optegnelser; men Sagnet siger, at en stor Deel af Bergens Indvaanere tog Flugten fra Byen, blandt andre Steder til Justedalen, hvor da Sygdommen udbredte sig, og Dalens beboere uddøde, paa et lidet Pigebarn nær, som man siden fandt i en aldeles vild Tilstand. Det var den bekjendte Pibe, man kaldte Rypen 7), som siden blev opdragen i Vage Præstegjeld, og skal være Stammemoder til den vidtløftige Heibergske Slægt.

Det er mærkeligt, at endnu den Dag i Dag, efter henved 500 Aars Forløb, en stor Steen eller et Klippestykke, som ligger ved Indgangen til Justedalen, kaldes Brevsteinen, fordi Breve til og fra de did Henflygtede bleve lagte der, for siden derfra at afhentes.

150 Aar derefter grasserede, ifølge Hofnagels og Andres Antegnelser, atter Pest og andre pestartede Sygdomme i Bergen, nemlig: i Aaret 1600 8). Da døde af Pest [opprekning av døde i Bergen i 1600, 1618, 1629 og 1637 følgjer].

[Notar:]

7) Riupa var i ældre Tider et Fruentimmernavn. (See Landnamabok pag. 113, 115, 206, 219 og 351.) At den saakaldte Justedals-Rypen har hedt Riupa, er ikke usandsynligt.

8) I dette Aar døde i Trondhjem 1800 Mennesker.

Kjelde

Sagen, Lyder. (1837). Antegnelser, Bergen og Bergens Stift vedkommende. Urda. Et norsk antiqvarisk-historisk Tidsskrift, 1, side 153-154. 

Merknad

Bergensaren Lyder Christian Sagen (1777-1850) var ein kjend norsk forfattar og skulemann. Han arbeidde ved Bergens katedralskole og var med på å grunnleggja Bergens Museum (1825). Det ”antiqvarisk-historiske” tidsskriftet Urda vart utgjeve av direksjonen for museet, og føremålet var å publisera tilfang som var samla inn av museet. Fyrste hefte kom 1834, fyrste band var komplett 1837 og det kom totalt ut tre band fram til 1849.

Les meir

Fulltekstversjon av Urda, bd. 1, 1837 (runeberg.org)

| |

Skriv ein kommentar