Main menu:

Undersider for Bøker og blad:

Du er her: Bøker og bladViktige bøker om jostedalssogaKvitrud: Bøker om lustrahistoria (1998-2000)

Kvitrud: Bøker om lustrahistoria (1998-2000)

Ei av dei grundigaste framstillinga av soga til Jostedalen finn ein i hefta som lokalhistorikaren Arne Kvitrud har skrive om historia til dei gamle herada Luster, Hafslo og Jostedalen. Det ligg eit stort kjeldegranskingsarbeid bak framstillinga til Kvitrud der han både har utnytta tingbøker og mange typar offentlege rekneskapar.

Hefta er digitaliserte av Nasjonalbiblioteket og Kvitrud sjølv og er tilgjengelege i søkbar fulltekst:

Kvitrud har òg lagt ut hefta på si eiga nettside utan diagram og illustrasjonar.

| |

Kommentarar

Kommentar frå Marianne Sørensen
Tid: 3. januar 2014, 18:07

Hei
Jeg prøver å finne ut om det skjedde noe spesielt på gården Snethun i året 1692, både Knut andersen konen siri olsdatterog deres voksne barn Anne og Halvor ( som har overtatt gården etter foreldrene ) finnes det noen steder jeg kan lese om denne tiden og evt om det har skjedd noe spesielt.
Hilsen
Marianne Sørensen

Kommentar frå Oddmund
Tid: 26. februar 2014, 23:00

Hei Marianne!
Seint svar frå oss, men eg veit ikkje meir enn det som står i Gards- og ættesoga for Jostedalen av Lars Øyane (1994). Heile boka kan lesast på Internett, sjå http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020701034. Det står om Knut Andersson og Siri Olsdotter på side 850. Eg veit ikkje kva som kan ha skjedd i 1692, men det mest sannsynlege er vel at dei døydde av ein smittsam sjukdom. Kanskje skiftet 23.2.1692 har opplysningar. Det står her
http://arkivverket.no/URN:sk_read/24134/115/ – på side 112 i skifteprotokollen, men er ikkje så enkelt å lese.

Skriv ein kommentar